Thảm trải sàn Floral, FL3

  • Thảm trải sàn Floral
  • Kiểu dệt  Loop Pile
  • Chất liệu Olefin BCF
  • Khổ rộng 3.66m
  • Độ dày của sợi ≈ 5mm