Thảm trải sàn Jawa, 6201

  • Thảm trải sàn Jawa
  • Kiểu dệt  Loop Pile
  • Chất liệu Olefin BCF
  • Khổ rộng 3.66m
  • Độ dày của sợi ≈ 5mm